Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000603947<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Собчинський К. С. 
Результати традиційного лікування хворих з каменями сечоводу в амбулаторних умовах / К. С. Собчинський, С. О. Возіанов, С. А. Собчинський, О. О. Підмурняк // Здоровье мужчины. - 2015. - № 4. - С. 34-36. - Бібліогр.: 5 назв. - укp.

Проаналізовано результати лікування 69 хворих уретеролітіазом в умовах поліклініки з використанням загальноприйнятої традиційної схеми на базі лікувальних установ Хмельницької області. Чоловіків було 66,7 %, жінок - 33,8 %. У 23,2 +- 5,0 % хворих камінь локалізувався у верхній третині (в/3), у 31,8 +- 5,6 % - в нижній третині (н/3) і у достовірної більшості (45,0 +- 5,9 %) - у середній третині (с/3) сечоводу. Інфекція сечових шляхів (ІСШ) була у 33 пацієнтів (47,8 %). У 39 з 69 (56,5 %) досягнуто "самовідходження" конкременту, у 9 (13 %) - його міграція, що не супроводжується ускладненнями з подальшим спостереженням. Звертає увагу значний відсоток незадовільних результатів - у 30,4 +- 5,5 % випадків (21 осіб) на 5,6 +- 1,3 дня від початку лікування розвинувся гострий пієлонефрит, який став причиною госпіталізації. Клінічний ефект залежав від розміру, локалізації конкременту, наявності або відсутності хронічного пієлонефриту, термінів початку лікування. Одержані результати обгрунтовують мотивацію необхідності вдосконалення традиційної схеми з метою поліпшення кінцевих результатів, реальність якої забезпечена сучасними успіхами фармако- і фізіотерапії.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р696.504.35-5

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж24369 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського