Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000637480<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Гладких Ф. В. 
Дослідження шлункової секреції в щурів з ад'ювантним артритом на тлі застосування ібупрофену та його комбінації з вінбороном / Ф. В. Гладких, Н. Г. Степанюк // Фармакологія та лікар. токсикологія. - 2016. - № 3. - С. 34-40. - Бібліогр.: 25 назв. - укp.

Мета дослідження - оцінити вплив монотерапії ад'ювантного артриту (АА) ібупрофеном та його комбінацією з вінбороном на шлункову секрецію (ШС) в щурів. Надати характеристику впливу зазначених препаратів на pH, загальну кислотність та об'єм шлункового соку, одержаного за методикою H. Shay. Ад'ювантний артрит моделювали на щурах шляхом субплантарного введення повного ад'юванта Фрейнда (0,1 мл на одну тварину). Лікування АА проведено щоденним внутрішньошлунковим введення ібупрофену (73 та 218 мг/кг) або ібупрофену з вінбороном (11 мг/кг) з 14 до 28 доби від початку моделювання патологічного стану. Дослідження ШС проведено на 28 добу експерименту. Встановлено, що застосування ібупрофену для лікування АА у щурів призводить до збільшення об'єму ШС, зниження pH та підвищення кислотності шлункового соку. Уведення в організм щурів з АА ібупрофену та вінборону супроводжується нівелюванням ознак гастротоксич- ності вказаного НПЗЗ за рахунок ослаблення факторів агресії шлункового соку - підвищення pH та зниження загальної кислотності. У результаті проведеного дослідження були виявлені гастропротекторні властивості вінборону за умов ібупрофен-індукованої гастропатії в шурів з АА.


Індекс рубрикатора НБУВ: Р418.12-52 + Р252.732

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж100063 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Повний текст  Наукова періодика України 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського