Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000644288<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Четверті Сіверянські соціально-психологічні читання : матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 20-річчю відкриття каф. психології, 13 листоп. 2013 р., Чернігів / ред.: М. А. Скок, А. Г. Скок, В. О. Скребець; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. - Чернігів, 2013. - 155 c. - укp.

Досліджено вплив політичної соціалізації на сприймання політичної влади. Висвітлено проблему акультурації особистості. Розкрито психологічні особливості допомоги сім'ям, які виховують дитину з особливими потребами. Викладено культурний аспект міжособистісної інтимності. Проаналізовано сучасний стан професійного самовизначення старшокласників з особливими потребами. Розглянуто просторово-динамічний підхід у виокремленні характерологічних особливостей особистості. Визначено роль внутрішнього діалогу в становленні саногенного потенціалу особистості. Розкрито поняття спонтанності як механізм набуття особистісної свободи у розумінні Є. Гротовського.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ю9 я43

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВС59430 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського