Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000662358<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Валерій Володимирович Тіщенко : біобібліогр. покажч. / ред.: С. В. Ківалов, Г. О. Ульянова, М. М. Солодухіна; уклад.: С. І. Єленич; Нац. ун-т ''Одес. юрид. акад.''. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Одеса : Юрид. літ., 2017. - 90 c. - (Вчені нац. ун-ту ''Одес. юрид. акад.''; вип. 26). - укp.

Покажчик містить перелік друкованих праць, матеріали про життєвий шлях, трудову, наукову та навчально-педагогічну діяльність В. В. Тіщенка. При підготовці видання використано: фонди наукової бібліотеки НУ ОЮА; інформацію та матеріали особистого архіву В. В. Тіщенка і кафедри криміналістики; електронні каталоги бібліотек України та зарубіжжя. Усі публікації описано згідно з чинними державними стандартами, зокрема ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, скоречення слів вживається згідно з ДСТУ 3582:2013, ГОСТ 7.12-93. Матеріал розділів систематизовано за хронологічним принципом, в межах року розташований за алфавітом. Бібліографічний опис супроводжується цитатами з текстів публікацій та анотаціями. Для книг, які знаходяться у фонді НБ НУ ОЮА, дається шифр зберігання (УДК). Відбір закінчено у березні 2017 р.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х8(4УКР) д Тищенко, В. В. + Х894.9(4УКР) д Тищенко, В. В.

Рубрики:

Шифр НБУВ: ВА815918 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського