Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж68592/2017/21<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Рукописна та книжкова спадщина України
: археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів.- Київ
Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrayiny

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Дослідження архівних та книжкових фондів

 4. Бондар Н. П., Бургомістренко Т. А. Рідкісний примірник "Житія святого Володимира" (Київ, 1670) у складі рукописного Збірника житій святих як джерело вивчення київської агіографії ХVІІ ст.. - C. 3-19.
 5. Барабаш Т. М. Індукти міських канцелярій руського воєводства XVI–XVII ст. як джерело до просопографії міських писарів. - C. 20-34.
 6. Савченко І. В. Богослужбовий спів Києво-Печерської Лаври, особливості та послідовність його нотного запису та друку. - C. 35-47.
 7. Курганова О. Ю. Вербалізація іконописних образів у віршах з українських кириличних стародруків. - C. 48-60.
 8. Заболотна Н. В. Образ власниці й дарувальниці кириличної книжки в Україні ХVІІІ ст. за даними покрайніх записів. - C. 61-72.
 9. Булатова С. О. Традиційні напої шляхетського двору на білоруських землях Великого князівства Литовського у першій чверті ХVІІ ст. (за рукописом Млечка із зібрання Хрептовичів у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського). - C. 73-96.
 10. Степченко О. П. Особовий архівний фонд С. А. Таранушенка з фондів Інституту рукопису НБУВ як джерело з історії українського народного монументального та житлового будівництва. - C. 97-106.
 11. Рудакова Ю. К. Методика атрибуції дефектних видань, надрукованих латинським шрифтом. - C. 107-117.
 12. Історія книжкових колекцій та зібрань

 13. Юхимець Г. М., Цинковська І. І. Ініціальні літери на сторінках українських стародруків XVII–XVIII ст. (зібрання відбитків друкарні Києво-Печерської лаври в фондах НБУВ). - C. 118-130.
 14. Лоштин Н. Т. Книжкові збірки лекторів філософії та теології убібліотеці львівських бернардинців (середина XVIII ст.). - C. 131-142.
 15. Альмес І. І. Бібліотека Золочівського василіанського монастиря наприкінці 60-х – на початку 70-х років XVIII ст.: реконструкція репертуару книг. - C. 143-169.
 16. Мяскова Т. Є. Наукова спадщина Ореста Новицького у фондах відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - C. 170-182.
 17. Заєць О. В. Археографічна та бібліофільська діяльність архімандрита Антоніна (Капустіна) (до 200-річчя від дня народження). - C. 183-193.
 18. Донець О. М. Гендерні аспекти візуалізації жінки в українському радянському плакаті 1940–1980 рр. (на основі зібрання українського друкованого плаката ХХ ст. відділу образотворчих мистецтв Інституту книгознавства НБУВ). - C. 194-201 .
 19. Кодикологія та кодикографія

 20. Волощенко С. А. Устав церковної служби: Білостоцький Устав ... - C. 202-212.
 21. Дослідження в галузі спеціальних історичних дисциплін

 22. Дубровіна Л. А. До витоків концепцій інформаційних ресурсів україніки: міжвідомчі проекти та державні програми в галузі архівознавства, археографії та бібліографії в 90-х роках ХХ ст.. - C. 213-232.
 23. Шип Н. А. Український модус слов’янофільства. - C. 233-264 .
 24. Чернухін Є. К. Написи та епіграми на двох іконах грецького художника Теодора Пулакіса з колекції Національного музею імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві. - C. 265-282.
 25. Дзира О. І. Вітчизняні дослідження історії української діаспори Канади у міжвоєнний період. - C. 283-298.
 26. Гальченко О. М. Сюжетні середники на українських шкіряних оправах XVI–XVIII ст.: питання іконографічного вивчення. - C. 299-317.
 27. Козак С. Б. З архівів діаспори: журнал "Київ". - C. 318-329.
 28. Рудий Г. Я. Газетна періодика Києва 1919 р. як джерело вивчення соціально-економічного, міжнародного, культурно-освітнього розвитку України за денікінського режиму. - C. 330-346.
 29. Ткаченко І. В. Видавнича діяльність М. Грушевського в Києві (1907–1914 рр.) у документах Київського губернського жандармського управління. - C. 347-356.
 30. Публікація документів

 31. Чернухін Є. К., Кульчинський О. Б. Благальний лист протоієрея Трифілія Карацоглу до митрополита Ігнатія Гозадинова від січня 1785 р. (за матеріалами архіву Трифілія Карацоглу в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського). - C. 357-370.
 32. Кіржаєв С. М. З листування М. П. Драгоманова: два невідомих листи до М. В. Водовозова 1894 р.. - C. 371-389.
 33. Мицик Ю. Універсали гетьмана Івана Скоропадського (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського). - C. 390-413.
 34. Мицик Ю., Тарасенко І. Ю. 12 документів з історії Пол-тавщини ХVІІ–ХVІІІ ст. (з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського). - C. 414-427.
 35. Збереження бібліотечних та архівних фондів

 36. Суббота А. Г., Муха Л. В., Л. П., Затока Л. П. Мікобіота повітря схо-вищ і документів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (Історичний аспект, дослідження з 1992 р.). - C. 428-460.
 37. До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

 38. Ковальчук Г. І. Степан Йосипович Петров – завідувач відділу рідкісних та цінних книг Державної публічної бібліотеки УРСР (1949–1961 рр.). - C. 461-478.
 39. Старовойт С. В. Джерела до історії славістики в особовому фонді академіка НАН України І. К. Білодіда. - C. 479-491.
 40. Булгаков Ю. В. До історії українсько-польської наукової співпраці у галузі механіки: наукове відрядження академіка А. Д. Коваленка до ПНР (16 січня – 5 лютого 1958 р.). - C. 492-505.
 41. Индыченко А. В. Межакадемическое сотрудничество украин-ских, чешских и словацких ученых в гуманитарной сфере: исторический экскурс (1955–1960 гг.). - C. 506-525.
 42. Лук’янець О. А. Документальні джерела до реконструкції історії створення Українського республіканського наукового товариства паразитологів (за документами архівного фонду НАН України). - C. 526-535.
 43. Шаповал А. І. Участь В. П. Адріанової-Перетц в українському науковому житті: епістолярний дискурс (до 130-річчя від дня народження вченої). - C. 536-563.
 44. Повідомлення

 45. Поперечна Л. А. Наукові читання в Інституті книгознавства НБУВ на пошану бібліографа і книгознавця Степана Йосиповича Петрова. - C. 564-567.
 46. Лиханова І. Г. Бібліографічний покажчик "Книга в Україні, 1861–1917: матеріали до репертуару української книги". - C. 568-571.
 47. Настенко-Капалєт Л. Д. Скільки церков було в Києві ХІ ст. і можливі помилки перекладу "Хроніки" Тітмара Мерзебур3ького. - C. 572-576.
 48. Пам’яті видатного українського вченого, дослідника давньої рукописної та друкованої спадщини України, члена-кореспондента НАН України Василя Васильовича Німчука. - C. 577-583.
 49. Вихідні дані.
2017
Вип. 21

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського