РА368568

Демешко, Павло Вікторович.
Герменевтичні аспекти українського перекладу німецьких філософських текстів ХХ століття [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / Демешко Павло Вікторович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2009. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд