РА368723

Луньов, Олександр Олександрович.
Вдосконалення пристроїв тепловідведення замкнутих систем охолодження енергетичних установок суден та морських споруд [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.05.03 / Луньов Олександр Олександрович ; Севастопольський національний технічний ун-т. - Севастополь, 2009. - 18 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Севастопольський національний технічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд