ДС82233

   Краєвський, Володимир Миколайович.
Бухгалтерський облік в системі макроекономічного управління [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Краєвський Володимир Миколайович ; Національний аграрний ун-т. - К., 2003. - 195 арк. - арк. 167-174

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний аграрний університет (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд