РА328178

Ущаповський, Юрій Володимирович.
Еволюція теорії цінності в українській економічній думці XIX - поч. XX ст. [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.04 / Ущаповський Юрій Володимирович ; Нац. акад. наук України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. - К., 2003. - 18 с.: рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут світової економіки і міжнародних відносин (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд