РА316451

Заранський, Володимир Іванович.
Український скрипковий концерт. Тенденції жанрово-стильової динаміки [Текст] : автореф. дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / Заранський Володимир Іванович ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. - К., 2001. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд