ДС84311

Пацевко, Наталія Василівна.
Еволюція теорії і практики навчання у Сполучених Штатах Америки першої половини ХХ століття [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Пацевко Наталія Василівна ; Дрогобицький держ. педагогічний ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич, 2004. - 211 арк. - арк. 174-195

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд