РА318440

Демешко, Микола Іванович.
Функціональний стан міокарда, показники імунітету та неспецифічної резистентності організму при гострих коронарних синдромах у процесі лікування інгібіторами ангіотензинперетворюючого фермента [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / Демешко Микола Іванович ; Івано-Франківська держ. медична академія. - Івано-Франківськ, 2002. - 19 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Івано-Франківська державна медична академія

Видання зберігається у :
Основний фонд