РА333930

Кузнєцова, Марина Аркадіївна.
Еволюція теорії ціни від класичної до сучасної [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Кузнєцова Марина Аркадіївна ; Одеський держ. економічний ун-т. - О., 2004. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одеський державний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд