Р77769


Статистика ринку товарів та послуг [Текст] : навч.посібник / О. Г. Демешко [и др.] ; Київський торговельно-економічний ін-т. - К. : [б.в.], 1994. - 43 с. - ISBN 5-7763-4362-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Демешко, Ольга Георгіївна; Захожай, Валерій Борисович; Попов, Іван Іванович; Федорченко, Валентина Сергіївна; Київський торговельно-економічний інститут

Видання зберігається у :