Р82860


Статистика кредиту [Текст] : конспект лекції з курсу "Фінансова статистика" для студ. спец. 05010603 "Ревізія і контроль" та 05010401 "Фінанси і кредит" / Київський держ. торговельно-економічний ун-т ; уклад. О. С. Демешко. - К. : [б.в.], 1998. - 17 c.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Демешко, Ольга Сергіївна (уклад.); Київський державний торговельно-економічний університет

Видання зберігається у :