ДС93229

Шатохіна, Олександра Іванівна.
Бухгалтерський облік і аудит затрат виробничої діяльності підприємств вугледобувної промисловості [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Шатохіна Олександра Іванівна ; Державний комітет статистики України, Державна академія статистики, обліку та аудиту. - К., 2006. - 247 арк.: табл. - арк. 202-215

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Державний комітет статистики України; Державна академія статистики, обліку та аудиту (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд