ВА631268

Ущаповський, Юрій Володимирович.
Еволюція теорії цінності в українській економічній думці [Текст] : (Від давнини до початку ХХ століття) / Ю. В. Ущаповський ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, Житомирський інженерно-технологічний ін-т. - Житомир : ЖІТІ, 2002. - 268 с.: рис. - ISBN 966-613-157-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський національний університет імені Івана Франка; Житомирський інженерно-технологічний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд