ВА644903

Демешко, Інна Миколаївна.
Практичний курс української мови [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. філол. спец. / І. М. Демешко. - Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2002. - 153 с. - Бібліогр.: с. 148-149. - ISBN 966-583-147-X

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд