В350810/Кн. 3, 4

Шолохов, Михаил Александрович
Тихий Дон [Текст] : роман / М. А. Шолохов. - М. : Слово/Slovo, 2008 . - ISBN 978-5-85050-930-9.
Кн. 3, 4 / сост., предисл., коммент. В. В. Васильев. - [Б. м.] : [б.и.], 2008. - 704 с. - (Библиотека русской классики. Десять веков русской литературы / ред. Д. В. Тевекелян ; т.79). - ISBN 978-5-387-00011-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тевекелян, Д. В. (ред.); Васильев, предисл., коммент.: Васильев, В. В. (сост., предисл., коммент.)

Видання зберігається у :
Відділ міжбібліотечного науково-інформаційного сервісу