СО30269

Непийпиво, Василь Гнатович.
Народний художник України Василь Гнатович Непийпиво [Текст] : каталог виставки / В. Г. Непийпиво ; [упоряд.: Говдя О. П., Нестеренко П. В.] ; М-во культури і мистецтв України, Дирекція худож. виставок України. - К. : [б. в.], 2002. - 79 с. : кольор. іл. - (Видатні українські художники ХХ століття). - Назва обкл. : Василь Гнатович Непийпиво
З дарчим написом

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Говдя, О. П. (упоряд.); Несеренко, П. В. (упоряд.); Непийпиво, Василь Гнатович ( про нього); України. Міністерство культури і мистецтв . Дирекція художніх виставок України

Видання зберігається у :
Чит. зал образотворчих видань (Філія 1)