РА386533

Шевчук, Богдан Михайлович.
Еволюція теорії державного управління українських праворадикальних організацій міжвоєнного періоду [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Шевчук Богдан Михайлович ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Л., 2011. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія державного управління при Президентові України (Київ). Львівський регіональний інститут державного управління

Видання зберігається у :
Основний фонд