ВА748921

Демешко, Інна Миколаївна.
Практикум з української мови [Текст] : модул. курс : [навч. посіб. для самост. роботи] / І. М. Демешко. - Кіровоград : КОД, 2011. - 364 с. : табл. - Бібліогр. в кінці тем - Бібліогр.: с. 357-363. - 300 прим. - ISBN 978-966-1508-73-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд
Відділ міжбібліотечного науково-інформаційного сервісу