ДС126851

   Смаль, Валентина Володимирівна.
Суспільно-географічні основи дослідження постіндустріальної трансформації господарства країн Європейського Союзу [Текст] : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Смаль Валентина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2011. - 409 арк. : рис., табл. - Бібліогр.: арк. 347-372.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд