ДС79648

   Жиглей, Ірина Вікторівна.
Бухгалтерський облік валютних операцій: порядок визнання та методи оцінки [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Жиглей Ірина Вікторівна ; Житомирський держ. технологічний ун-т. - Житомир, 2003. - 238 арк. - арк. 172-193

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Житомирський державний технологічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд