РА395169

Клименко, Тетяна Євгеніївна.
Архетипна символіка у "Повісті минулих літ" [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Клименко Тетяна Євгеніївна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси, 2012. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
(про видання); Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Видання зберігається у :
Основний фонд