РА396108

Сіткар, Тарас Вікторович.
Методика моніторингу фахових знань майбутніх вчителів технологій за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Сіткар Тарас Вікторович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 2013. - 18 с. : рис., табл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд