ВА770297

   Смаль, Валентина Володимирівна.
Вступ до географічних інформаційних систем: на прикладі програми АrcGIS [Текст] : навч. посіб. / Валентина Смаль ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2013. - 162 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 162. - 300 прим. - ISBN 978-617-640-099-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Видання зберігається у :
Чит. зал картографічних видань