РА403008

   Небрат, Вікторія Василівна.
Еволюція теорії державних фінансів в економічній думці України [Текст] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Небрат Вікторія Василівна ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". - К., 2013. - 36 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут економіки та прогнозування (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд