ДС133877

   Гасюк, Петро Анатолійович.
Структурно-функціональна та гістотопографічна організація емалі різних класів зубів та великих слинних залоз людини [Текст] : дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.01 / Гасюк Петро Анатолійович ; Держ. вищ. навч. закл. "Терноп. [держ.] мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - Т., 2012. - 310, [7] арк. : рис. - Бібліогр.: арк. 276-310.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
"Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського", державний вищий навчальний заклад

Видання зберігається у :