ДС100001

Луньова, Тетяна Володимирівна.
Лексикалізований концепт ГАРМОНІЯ в сучасній англійській мові: структура і комбінаторика [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Луньова Тетяна Володимирівна ; Київський національний лінгвістичний ун-т. - К., 2006. - 348 арк. - арк. 220-247

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний лінгвістичний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд