РА294187

Демешко, Інна Миколаївна.
Валентність суфіксів -ець і -ок в українській мові [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Демешко Інна Миколаївна ; Одеський держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 1996. - 16 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одеський державний университет імені І. І. Мечникова

Видання зберігається у :
Основний фонд