ДС52760

Сльозко, Тетяна Михайлівна.
Бухгалтерський облік у системі управління матеріальними ресурсами промислового підприємства [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Сльозко Тетяна Михайлівна ; Одеський держ. економічний ун-т. - Одеса, 1996. - 202 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одеський державний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд