РА434902

Стукалін, Тарас Анатолійович.
Еволюція теорії державного управління у сфері безпеки та оборони [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Стукалін Тарас Анатолійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. - Львів, 2018. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія державного управління при Президентові України (Київ). Львівський регіональний інститут державного управління

Видання зберігається у :
Основний фонд