РА339019

   Денисенко, Ірина Дмитрівна.
Еволюція теорії конфлікту в сучасній західній соціальній філософії [Текст] : автореф. дис... д-ра філос. наук: 09.00.03 / І. Д. Денисенко ; Одеський національний ун-т ім. І. І. Мечникова. - Х., 2005. - 40 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Видання зберігається у :
Основний фонд