РА437704

Орловський, Володимир Олександрович.
Комп'ютерно-томографічні розміри малих кутніх зубів у практично здорових чоловіків із різних регіонів України та їх зв'язок із показниками кефалометрії [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 / Орловський Володимир Олександрович ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. - Вінниця, 2018. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

Видання зберігається у :
Основний фонд