ДС52052

Демешко, Інна Миколаївна.
Валентність суфіксів -ець і -ок в українській мові [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Демешко Інна Миколаївна ; Кіровоградський держ. педагогічний ін-т ім. В.К.Винниченка. - Кіровоград, 1996. - 177 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кіровоградський державний педагогічний інститут імені В. К. Винниченка

Видання зберігається у :
Основний фонд