РА345140

Лунько, Тетяна Андріївна.
Комплексне обстеження і лікування жінок з синдромом хронічних тазових болів із застосуванням інтраскопічних технологій [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.01 / Лунько Тетяна Андріївна ; Одеський держ. медичний ун-т. - О., 2006. - 19 с.: рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одеський державний медичний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд