Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (2008)Журнали та продовжувані видання (1560)Реферативна база даних (2230)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: <.>DP=201801$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 4
Представлено документи з 1 до 4
1.
 

Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини = Rehabilitation & Recreation : наук. журн. / Нац. ун-т водного госп-ва та природокорист. – Рівне: НУВГП, 2017. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2522-1795

Додаткові відомості та надходження

2.
 

Intermarum: історія, політика, культура : наук. журн. / Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, Житомир. громад. орг. "Союз польської шляхти". – Житомир: [б. в.], 2014. - Виходить щорічно. - ISSN 2518-7694. - ISSN 2518-7708

Додаткові відомості та надходження

3.
 

Освітній дискурс : Гуманітарні науки = Educational discourse : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ: [б. в.], 2017. - Виходить щомісяця. - ISSN 2522-9699. - ISSN 2616-5007

Додаткові відомості та надходження

4.
 

Комп'ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація : зб. наук. пр. / ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2521-6406

Додаткові відомості та надходження

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського