Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (1920)Журнали та продовжувані видання (1482)Реферативна база даних (2680)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: <.>DP=201802$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 12
Представлено документи з 1 до 12
1.

Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія : Філологічна : наук. зб. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Н.-д. центр огієнознавства . – Кам'янець-Подільський: К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2016. - Виходить щорічно

Додаткові відомості та надходження

2.
 

Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія : Історична : наук. зб. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський: К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2017. - Виходить щорічно. - ISSN 2309-7086

Додаткові відомості та надходження

3.
 

Український католицький університет.


Наукові записки Українського католицького університету. Серія : Богослов’я / Укр. Катол. Ун-т. – Львів: УКУ, 2009. - Виходить раз на два роки. - ISSN 2075-4817

Додаткові відомості та надходження

4.
 

Соціальне право : наук. журн. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр пробл. імплементації Європейського соціального права. – Київ: [б. в.], 2017. - Виходить щоквартально

Додаткові відомості та надходження

5.
 

Журнал фізики та інженерії поверхні = Журнал физики и инженерии поверхности = Journal of Surface Physics and Engineering : наук. журн. / Нац. акад. наук України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Наук. фіз.-технол. центр МОН та НАН України. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. - Виходить щоквартально

Додаткові відомості та надходження

6.
 

Ukrainian professional education = Українська професійна освіта : наук. журн. / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава: [б. в.], 2016. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2519-8254

Додаткові відомості та надходження

7.
 

Соціум. Документ. Комунікація . Серія : Філологічні науки = Society. Document. Communication : зб. наук. ст. / ДВНЗ "Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький: [б. в.], 2017. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2518-7600. - ISSN 2524-1060

Додаткові відомості та надходження

8.
 

Економічні горизонти = Economic Horizons : щокв. наук. журн. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань: [б. в.], 2015. - Виходить щоквартально. - ISSN 2522-9273. - ISSN 2616-5236

Додаткові відомості та надходження

9.
 

Львівський торговельно-економічний університет.


Вісник Львівського торговельно-економічного університету : Технічні науки : зб. наук. пр. / Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів: Вид-во Львів. торг.-екон. ун-т, 2016. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2522-1221. - ISSN 2522-123X

Додаткові відомості та надходження

10.
 

"Пенітенціарна асоціація України", громадська організація.


Вісник Пенітенціарної асоціації України = Bulletin of the Penitentiary association of Ukraine : наук. журн. / Громад. орг. "Пенітенціарна асоціація України", приватна установа "НДІ публічного права". – Київ: [б. в.], 2017. - Виходить щоквартально. - ISSN 2523-4552

Додаткові відомості та надходження

11.
 

Ars Linguodidacticae = Мистецтво лінгводидактики : наук. журн. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ: Лів-принт, 2017. - Виходить двічі на рік

Додаткові відомості та надходження

12.
 

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.


Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Державне управління : електрон. наук. фах. вид. / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький: [б. в.], 2017. - Виходить щоквартально

Додаткові відомості та надходження

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського