Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (2443)Журнали та продовжувані видання (1374)Реферативна база даних (2525)Тематичний навігатор (117)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: <.>DP=201803$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 4
Представлено документи з 1 до 4
1.

Соціум. Документ. Комунікація . Серія: : Історичні науки : зб. наук. ст. / ДВНЗ "Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький: [б. в.], 2017. - Виходить двічі на рік. - ISSN 2518-7600. - ISSN 2524-1060

Додаткові відомості та надходження

2.
 

Єдиноборства = Edinoborstva = Единоборства : наук. журн. / Харків. держ. акад. фіз. культури. – Харків: Вид-во Харків. держ. акад. фіз. культури, 2016. - Виходить щоквартально. - ISSN 2523-4196

Додаткові відомості та надходження

3.
 

Спортивні ігри = Sportyvni ihry = Спортивные игры : наук. жур. / Харків. держ. акад. фіз. культури. – Харків: Вид-во Харків. держ. акад. фіз. культури, 2016. - Виходить щоквартально. - ISSN 2523-4161

Додаткові відомості та надходження

4.
 

Мова і міжкультурна комунікація : зб. наук. пр. / Ін-т укр. мови НАН України, Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі", Каф. укр. та інозем. мов. – Полтава: ПУЕТ, 2014. - Виходить щорічно. - ISSN 2521-–161

Додаткові відомості та надходження

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського