Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (1456)Журнали та продовжувані видання (1086)Реферативна база даних (1295)Тематичний навігатор (2)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: <.>DP=201808$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 10
Представлено документи з 1 до 10
1.
 

Економіка. Екологія. Соціум = Economics. Ecology. Socium : електрон. наук. журн. / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. Нац. акад. наук України, Одес. торгов.-екон. ін-т Київ. нац. торгов.-екон. ун-ту, Держ. вища техн.-екон. шк. ім. Броніслава Маркевича. – Одеса: [б. в.], 2017. - Виходить щоквартально. - ISSN 2616-7107

Додаткові відомості та надходження

2.
 

Економіка та держава. Серія: : Державне управління : наук.-практ. журн. / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України, ТОВ Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ: ТОВ "ДКС центр", 2017. - Виходить щомісяця. - ISSN 2617-0515

Додаткові відомості та надходження

3.
 

Біологічні системи = Biological systems : наук. вісн. Чернівец. ун-ту. Біологія : наук. журн. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: Вид-во ЧНУ, 1996. - Виходить щоквартально. - ISSN 2078-8673

Додаткові відомості та надходження

4.
 

Соціально-гуманітарний вісник : зб. наук. пр. / Соц.-гуманіт. наук.-творча майстер. "Новий курс". – Харків: СГ НТМ "Новий курс", 2010. - Виходить раз на два місяці. - ISSN 2305-9869

Додаткові відомості та надходження

5.
 

Правова просвіта : електрон. наук.-фах. журн. / Ун-т держ. фіскал. служби України, ф-т підготов., перепідготов. та підвищ. кваліф. працівників подат. міліції. – Київ: [б. в.], 2016. - Виходить щомісяця

Додаткові відомості та надходження

6.
 

З історії західноукраїнських земель : [збірник] / Нац. акад. наук України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича. – Львів: [б. в.]. - Виходить щорічно. - ISSN 0536-079X

Додаткові відомості та надходження

7.
 

Новітня доба : [збірник] / Нац. акад. наук України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича. – Львів: [б. в.], 2013. - Виходить щорічно. - ISSN 2409-434X

Додаткові відомості та надходження

8.
 

Business ethics and leadership = Бізнес-етика та лідерство : Intern. research j. / ARMG Publishing, Sumy State Univ. . – Sumy: ARMG Publishing, 2017. - Виходить щоквартально. - ISSN 2520-6761. - ISSN 2520-6311

Додаткові відомості та надходження

9.
 

Financial markets, institutions and risks = Фінансові ринки, інституції та ринки : Intern. research j. / ARMG Publishing, Sumy State Univ. – Sumy: ARMG Publishing, 2017. - Виходить щоквартально. - ISSN 2521-1250. - ISSN 2521-1242

Додаткові відомості та надходження

10.
 

Інноваційна педагогіка : наук. журн. / Причорномор. н.-д. ін-т екон. та інновацій. – Одеса: [б. в.], 2017. - Виходить раз на два місяці. - ISSN 2311-5491

Додаткові відомості та надходження

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського