Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1461)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*<.>DP=201901$<.>
Загальна кількість знайдених документів : 2134
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
РА359943

Столярчук, Валентина Миколаївна.
Технологія виробів із пісочного тіста з використанням гарбузового голонасінного борошна [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.16 / Столярчук Валентина Миколаївна ; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Х., 2008. - 17 с.

Рубрикатор НБУВ:
 Л865 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харківський державний університет харчування та торгівлі

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
РА356246

Мазура, Наталья Владимировна.
Глушеные глазури для санитарных керамических изделий [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.17.11 / Мазура Наталья Владимировна ; Учреждение образования "Белорусский гос. технологический ун-т". - Минск, 2008. - 22 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Учреждение образования "Белорусский гос. технологический університет"

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
РА356867

Орфанова, Марія Михайлівна.
Удосконалення засобів і методів зменшення відходів нафтогазового виробництва [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 21.06.01 / Орфанова Марія Михайлівна ; Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2008. - 18 с.

Рубрикатор НБУВ:
 Л520 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ІВ225678


Professional English for international communication (ciber crime) [Text] : навч. посіб. з читання, пер. та спілкування за фахом для бакалаврів та магістрів / [уклад.: Мітіна О. М., Швелідзе Л. Д., Караваєва Т. Л.] ; Одес. держ. ун-т внутр. справ, Каф. інозем. мов. - Одеса : Фенікс, 2018. - 90 с. - Текст англ. - Бібліогр.: с. 87-90. - 50 пр. прим. - ISBN 978-966-928-251-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Мітіна, О. М. (уклад.); Швелідзе, Л. Д. (уклад.); Караваєва, Т. Л. (уклад.); Одеський державний університет внутрішніх справ (Одеса). Кафедра іноземних мов

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
РА437512

Фасоляк, Антон Володимирович.
Динаміка циліндричних оболонок в тривимірному пружному середовищі [Текст] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Фасоляк Антон Володимирович ; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя, 2018. - 20 с. : рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Запорізький національний університет (Харків)

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
РА437654

Керімов, Павло Олексійович.
Фінансові механізми розвитку машинобудування в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Керімов Павло Олексійович ; НАН України, Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - Київ, 2018. - 20 с. : рис., табл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут економіки та прогнозування (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
РА437731

Лазаренко, Микола Миколайович.
Захист майнових прав іноземного інвестора в міжнародному приватному праві [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Лазаренко Микола Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2018. - 19 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА828951

Борисенко, Володимир Й..
Українські землі до Аскольдового хрещення [Текст] : [навч.-попул. нарис] / В. Й. Борисенко. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. - 159 с. - Бібліогр.: с. 152-159. - 300 прим. - ISBN 978-966-931-140-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВА828953

Левченко, Юрій Іванович.
Особливості реалізації політики окупаційної влади в адміністративно-територіальних одиницях України 1941-1944 рр. [Текст] : монографія / Юрій Іванович Левченко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. - 401 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 245-333. - 300 прим. - ISBN 978-966-931-144-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ВА828948


Іван Андрійович Зязюн. Педагог. Вчений. Філософ [Текст] : біобібліогр. покажч. / [упоряд. Л. Н. Штома ; наук. ред. Н. Г. Ничкало] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - 4-те вид., перероб. і доп. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. - 228 с. - ISBN 978-966-931-148-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Штома, Л. Н. (упоряд.); Ничкало, Н. Г. (ред.); Зязюн, І. А. Іван Андрійович (1938-2014) (про нього); Національна академія педагогічних наук України (Київ); Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих (Київ); Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ)

Видання зберігається у :
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування

11.
ВА828949


Керівник нової української школи: світоглядно-професійні орієнтири [Текст] : зб. наук. пр. / [редкол.: В. П. Андрущенко (голова) та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.]. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. - 174 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966-931-110-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Андрущенко, В. П. (ред.); Бех, В. П. (ред.); Алейнікова, О. В. (ред.); Національна академія педагогічних наук України (Київ); Інститут педагогіки (Київ); Університет менеджменту освіти (Київ)Асоціація керівників шкіл України; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ВА828947


Сучасна українська мова. Фонетика. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. Морфеміка. Словотвір. Морфологія [Текст] : зб. вправ і завдань : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Г. О. Козачук [та ін.]. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. - 180 с. - ISBN 978-966-931-139-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Козачук, Ганна Олександрівна; Макарець, Юлія Сергіївна; Сулима, Олеся Петрівна; Шемет, Валентина Григорівна

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ВА828954

Лебедівна, Лариса.
Ніоба [Текст] : зб. поезій / Лариса Лебедівна . - Київ : Смолоскип, 2018. - 135, [6] с. : кольор. іл. - ISBN 978-617-7173-88-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ВА828950

Діброва, Володимир.
Нове, сиве, різне [Текст] : [нариси] / Володимир Діброва. - Київ : Смолоскип, 2018. - 219, [2] с. : іл. - 500 прим. - ISBN 978-617-7173-87-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
В357563/1

Хвильовий, Микола Григорович (1893-1933)
Повне зібрання творів [Текст] : у 5 т. / Микола Хвильовий ; за заг. ред. Ростислава Мельникова. - Київ : Смолоскип , 2018 .
Т. 1 : Поезія / упоряд., ред. і прим. Ростислава Мельникова, передм. до т. Олега Солов'я. - 2018. - 248, [3] с. - ISBN 978-617-7173-92-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Фітільов, Микола Григорович; Мельников, Ростислав \ред.\; Мельников, Ростислав (упоряд., ред., прим.); Соловей, Олег (авт. передм.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
В357563/2

Хвильовий, Микола Григорович (1893-1933)
Повне зібрання творів [Текст] : у 5 т. / Микола Хвильовий ; за заг. ред. Ростислава Мельникова. - Київ : Смолоскип , 2018 .
Т. 2 : Етюди / упоряд., ред. і прим. Ростислава Мельникова, передм. до т. Віри Агеєвої. - 2018. - 342, [1] с. - ISBN 978-617-7173-93-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Фітільов, Микола Григорович; Мельников, Ростислав \ред.\; Мельников, Ростислав (упоряд., ред., прим.); Агеєва, Віра (авт. передм.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ВА828961

   Палій, Олександр.
Історія України. Короткий курс [Text] / Олександр Палій ; пер. тексту араб. мовою Імадеддіна Раефа. - Київ : Дуліби, 2018. - 463 с. : іл. - Текст араб. - 500 прим. - ISBN 978-617-7310-28-9
Кн. у суперобкл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Раеф, Імадеддін (пер.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ВА828959


Використання психотренінгових технологій у практичній діяльності психологів ДСНС України [Текст] : практ. порадник / Лєбєдєва С. Ю. [та ін.] ; [за заг. ред. В. П. Садкового] ; Нац. ун-т цивіл. захисту України, Н.-д. лаб. екстрем. та криз. психології н.-д. центру. - Харків : Панов А. М. [вид.], 2018. - 339 с. : рис., іл. - 80 прим. - ISBN 978-617-7722-07-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Лєбєдєва, Світлана Юріївна; Овсяннікова, Яніна Олександрівна; Оніщенко, Наталія Вікторівна; Побідаш, Андрій Юрійович; Похілько, Діана Сергіївна; Садковий, В. П. (ред.); Національний університет цивільного захисту України (Харків). Науково-дослідний центр

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ВС65182

   Шаховська, Наталія Богданівна.
Системи штучного інтелекту [Текст] : навч. посіб. / Н. Б. Шаховська, Р. М. Камінський, О. Б. Вовк ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2018. - 391 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 373-374. - 300 прим. - ISBN 978-966-941-197-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Камінський, Роман Миколайович; Вовк, Олена Борисівна; "Львівська політехніка", національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
В357567/1

   Бойко, А. П.
Комп'ютерне моделювання в середовищі AUTOCAD [Текст] : навч. посіб. / А. П. Бойко ; Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили. - Миколаїв ; Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017 .
Ч. 1 : Геометричне та проекційне креслення. - 2017. - 115 с. : рис. - Бібліогр.: с. 91-92. - 300 прим. - ISBN 978-966-336-386-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Чорноморський національний університет імені Петра Могили(Миколаїв)

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського