Бази даних


Автореферати дисертацій - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>A=Барабанова О.А.$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Барабанова О.А. 
Творчість Михайла Петренка в контексті української поезії 30 - 50-х років XIX століття: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О.А. Барабанова ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2008. — 19 с. — укp.

Зроблено спробу комплексно проаналізувати філософсько-естетичні основи творчості М.Петренка з урахуванням еволюційних процесів, які відбувались в українському романтизмі на різних етапах його розвитку. Досліджено індивідуальні особливості творчості українського романтика першої половини XIX ст. - М.Петренка. Визначено місце його творчості у контексті українського романтизму цього періоду. Вивчено проблему дихотомії особистого та загальнолюдського, часопросторову спрямованість поетичного світу, образ автора. Надано характеристику предметного світу, інтелектуального поля лірики М.Петренка.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш5(4УКР)51-335 + Ш5(4УКР)5-4 Петренко,М. 535 +
Шифр НБУВ:  Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського