Бази даних


Автореферати дисертацій - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>A=Смірнова Н.П.$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Смірнова Н.П. 
Проблеми становлення української фольклористики в періодиці першої половини XIX століття: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / Н.П. Смірнова ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Визначено етапи становлення української фольклористики на матеріалі періодичних видань першої половини ХІХ ст. Наведено критерії, що зумовили появу наукового інтересу до усної народної творчості в Україні. Проаналізовано теоретико-методологічні питання, що виникли у процесі розвитку науки. Установлено, що опубліковані на сторінках періодики записи уснопоетичного матеріалу, примітки та коментарі до них, загальнотеоретичні статті розкривають рівень розвитку фольклористичної думки у даний період. Приділено увагу діяльності маловідомих дослідників усної народної творчості у першій половині ХІХст. Охарактеризовано публікації усної словесності на сторінках часописів, визначено їх місце та роль для укладачів майбутніх збірок. У творах тогочасних українських письменників простежено фольклорні джерела, розглянуто їх значення для становлення науки про усну словесність. Зазначено різні способи використання перекладу іншомовного фолькльору та уснопоетичних джерел літераторами.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Ш2г(4УКР)5 + Ч612.3(4УКР)5 +
Шифр НБУВ:  Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рубрики:

Географічні рубрики:

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського