Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Кузик П$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 9
Представлено документи з 1 до 9
1.
ДС81233

Кузик, Петро Степанович.
Націоналізм та шовінізм у міжнародних відносинах [Текст] : дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / Кузик Петро Степанович ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2003. - 198 арк. - арк. 170-198

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Львівський національний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
РА330919

Кузик, Петро Степанович.
Націоналізм та шовінізм у міжнародних відносинах [Текст] : автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / П.С.Кузик ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2004. - 19 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Львівський національний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
РА371102

Кузик, Петро Васильович.
Фатальна тромбоемболія легеневої артерії: клініко-патоморфологічна характеристика [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 / Кузик Петро Васильович ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. - Л., 2010. - 20 с. : табл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ВА630222

Кузик, Петро.
Націоналізм і шовінізм у міжнародних відносинах [Текст] / П. Кузик ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Факультет міжнародних відносин. Наукова бібліотека. - Л. : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. - 216 с. - Бібліогр.: с. 180-206. - ISBN 966-613-205-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Львівський національний університет імені Івана Франка. Факультет міжнародних відносин. Наукова бібліотека

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

5.
ВА645545

Кузик, Петро.
Націоналізм і шовінізм у міжнародних відносинах [Текст] / П. Кузик ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Факультет міжнародних відносин, Наукова бібліотека. - 2. вид. - Л. : [б.в.], 2003. - 220 с. - Бібліогр.: с. 180-206. - ISBN 966-613-282-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Львівський національний університет імені Івана Франка. Факультет міжнародних відносин; Наукова бібліотека

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

6.
ВА674320

Кузик, Петро Степанович.
Теорія справедливої війни Майкла Волзера: казуїстика, моральний мінімалізм і проблема теоретичних засад [Text] / П. С. Кузик ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Факультет міжнародних відносин. - К. : Знання, 2006. - 128 с. - Альтернативна назва : Michael Walzerэs Theory of Just War: Casuistry, Moral Minimalism and the Problem of Theoretical Foundations /Kuzyk, Petro. - Бібліогр.: с. 109-113. - ISBN 966-346-099-7
Укр. та англ. мовами.

Рубрикатор НБУВ:
 Ф061 
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Волзер, Майкл (о нём); Львівський національний університет імені Івана Франка. Факультет міжнародних відносин

Видання зберігається у :
Універсальний підсобний фонд
Основний фонд

7.
ДС117603

Кузик, Петро Васильович.
Фатальна тромбоемболія легеневої артерії: клініко-патоморфологічна характеристика [Текст] : дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 / Кузик Петро Васильович ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. - Л., 2009. - 160 арк. : рис., табл. - Бібліогр.: арк. 141-160.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
В356454/1

Невідкладні стани в торакальній хірургії [Текст] = Stany nagłe w torakochirurgii : монографія : у 2 кн. - Львів : Сполом, 2015 . - ISBN 978-966-919-088-8.
Кн. 1 / М. В. Секела [та ін.] ; [наук. ред. О. В. Бойко]. - 2015. - 270 с. : рис., табл. - Текст укр., пол. - Бібліогр.: с. 257-268. - ISBN 978-966-919-089-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Секела, Михайло Васильович; Sekeła, Mychajło; Макаров, Віталій Володимирович; Makarow, Witalij; Калабуха, Ігор Анатолійович; Kałabucha, Ihor; Жехонек, Адам; Rzechonek, Adam; Кузик, Петро Васильович; Kuzyk, Petro; Бойко, В. В. (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
Р132518


Організація роботи закладів і підрозділів патологоанатомічної служби України [Текст] : метод. рек. (30.17/39.17) / Укр. центр наук. мед. інформації та патент.-ліценз. роботи ; [уклад.: Діброва В. А. та ін.]. - Київ : [б. в.], 2017. - 47, [1] с. - Бібліогр.: с. [48]. - 120 прим.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Діброва, В'ячеслав Андрійович (уклад.); Гичка, Сергій Григорович (уклад.); Кузик, Петро Васильович (уклад.); Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського