Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (28037)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>GRR=2$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 4969
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС40146

Наседкина, Лариса Дмитриевна.
Социально-политическая, экономическая и культурная жизнь греческого населения Украины. 20-е - начало 30-х годов [Текст] : дис...канд.ист.наук:07.00.02 / Наседкина Лариса Дмитриевна ; Акад. наук Украины, Ин-т истории Украины. - К., 1993. - 238 л. - Библиогр.:л.216-238

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академия наук Украины (Киев); Институт истории Украины (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС40588

Андрійчук, Тамара Володимирівна.
Гуманістично- екзистенціальні мотиви в творчості М.М.Коцюбинського (спроба історико- філософського дослідження) [Текст] : дис...канд.філос.наук:09.00.03 / Андрійчук Тамара Володимирівна ; Київський ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 1993. - 167 с. - с.153-167

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Коцюбинський М. М. (о нём); Київський університет імені Т. Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС45355

   Сухобоков, Олег Васильович.
Етнокультурний розвиток населення лісостепової Лівобережної України наприкінці 1-початку ІІ тис.н.е. [Текст] : дис... д-ра іст. наук: 07.00.06 / Сухобоков Олег Васильович ; АН України, Ін-т археології. - К., 1993. - 330 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академія наук України (Київ); Інститут археології (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС41360

   Кожолянко, Георгій Костянтинович.
Матеріальна культура українського населення Північної Буковини Х1Х-80-х рр. ХХ ст [Текст] : дис...д-ра іст.наук:07.00.07 / Кожолянко Георгій Костянтинович ; Чернівецький ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці, 1992. - 392 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Чернівецький университет імені Ю. Федьковича

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС52460

Степанов, Вячеслав Петрович.
Этнографическое изучение украинского населения Бессарабии ХІХ- начало ХХ столетия (историографический аспект) [Текст] : дис... канд. ист. наук: 07.00.05 / Степанов Вячеслав Петрович ; НАН Украины, Ин-т искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М. Ф. Рыльского. - К., 1997. - 172 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Национальная академия наук Украины; Институт искусствоведения, фольклористики и этнологии имени М. Ф. Рыльского (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС47104

Араджиони, Маргарита Анатольевна.
Историография этнической истории и культуры греков Северного Приазовья (80-е гг. ХУІІІ в.-90-е гг. ХХ в.) [Текст] : дис...канд. ист. наук: 07.00.06 / Араджиони Маргарита Анатольевна ; СГУ им. М.В.Фрунзе. - Симферополь, 1995. - 248 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
СГУ имени М. В. Фрунзе

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ДС47991з дод.

   Тиводар, Михайло Петрович.
Традиційне скотарство українських Карпат другої половини ХІХ - першої половини ХХ ст. [Текст] : дис...д-ра іст. наук: 07.00.07 / Тиводар Михайло Петрович ; Ужгородський ун-т. - Ужгород, 1993. - 293 л. + додат 294-704 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ужгородський університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ДС50308

   Лозко, Галина Сергіївна.
Українське язичництво як джерело побутового релігійного синкретизму [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.11 / Лозко Галина Сергіївна ; НАН України, Ін-т філософії. - К., 1996. - 147 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут філософії (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ДС86556

Мусаєва, Улькера Кязимівна.
Історико-етнографічне вивчення народів Криму в 20-х - на початку 30-х рр. ХХ століття [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Мусаєва Улькера Кязимівна ; Таврійський національний ун-т ім. В.І.Вернадського. - Сімф., 2004. - 279 арк.: рис. - арк. 186-267

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ДС50611

Заремба, Олександр Верленович.
Мовна проблема у контексті єврейського національного руху: Повернення наукової спадщини Н. Штіфа [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / Заремба Олександр Верленович ; Нац. акад. наук України, Ін-т нац. відносин і політол. - К., 1996. - 191 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Штіф, Н. ( про нього); Національна академія наук УкраїниІнститут національних відносин і політології (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ДС50866

Степанов, Федор Иванович.
Иммиграция болгар в Российской империи в 50-60-х годах XIX века [Текст] : дис... канд. ист. наук: 07.00.02 / Степанов Федор Иванович ; Донецкий гос. ун-т. - Донецк, 1996. - 216 л. - л.: 175-216

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Донецкий государственный университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ДС51357

   Мельничук, Наталія Юріївна.
Народна мораль українців Карпат ХІХ- початку ХХ століття [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / Мельничук Наталія Юріївна ; НАН України, Інститут народознавства. - Львів, 1996. - 140 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Национальная академия наук Украины; Інститут народознавства (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ДС49608

   Курочкін, Олександр Володимирович.
Українські новорічні традиції (проблеми реконструкції ритуалу й світогляду) [Текст] : дис... д-ра іст. наук: 07.00.07 / Курочкін Олександр Володимирович ; АН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - К., 1994. - 432 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академія наук України (Київ); Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ДС50514

Шабашов, Андрей Васильевич.
Система родства болгар Украины [Текст] : дис... канд. ист. наук: 07.00.05 / Шабашов Андрей Васильевич ; НАН Украины, Ин-т нац. отношений и политологии. - К., 1996. - 163 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Национальная академия наук Украины; Институт национальных отношений и политологии (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ДС47095

Беренштейн, Олег Борисович.
Дискримінаційна політика царського уряду щодо євреїв у другій половині ХУІІІ-першій половині ХІХ століття (за метеріалами Правобережної України) [Текст] : дис...канд. іст. наук: 07.00.07 / Беренштейн Олег Борисович ; Нац. акад. наук України, Ін-т нац. відносин і політол. - К., 1995. - 218 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут національних відносин і політології (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
ДС48866

   Калакура, Олег Ярославович.
Українська полонія в 1917-1939 роках [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / Калакура Олег Ярославович ; Нац. акад. наук України, Ін-т нац. відносин і політол. - К., 1995. - 219 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут національних відносин і політології (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ДС48952

Шпирало, Лілія Романівна.
Міський костюм Галичини кінця XVIII-XIX століття (Стильові ознаки) [Текст] : дис...канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Шпирало Лілія Романівна ; Львівська академія мистецтва. - Львів, 1995. - 214 л.+ додат.: Л.1-116

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Львівська академія мистецтва

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ДС67124

Осадча, Віра Миколаївна.
Народнопісенна культура Слобожанщини [Текст] : дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Осадча Віра Миколаївна ; Харківська держ. академія культури. - Х., 2000. - 214 арк. - арк. 176-194

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Харківська державна академія культури

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
ДС52245 з додат.1

Федина, Оксана Ярославівна.
Весільний костюм в Галичині кінця XIX-ХХ століть (художньо- образна характеристика) [Текст] : дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Федина Оксана Ярославівна ; Львівська академія мистецтв. - Львів, 1996. - 161 л.+55 л. додат. - л.:150-160

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Львівська академія мистецтв

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
ДС54097

Соломатова, Вікторія Василівна.
Традиційно- побутова культура етнічних спільнот молдаван і болгар півдня Бесарабії наприкінці XUIII - початку ХХ ст. [Текст] : дис... канд. іст. наук: 17.00.01 / Соломатова Вікторія Василівна ; Київський держ. ін-т культури. - К., 1997. - 168 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський державний інститут культури

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського