Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (157)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Д13$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 157
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС84131

Ліщенко, Людмила Павлівна.
Обгрунтування методики оцінки геоекологічного стану гірничопромислових територій на основі ландшафтно-системного підходу і аерокосмічної інформації [Текст] : дис... канд. геол. наук: 05.07.12 / Ліщенко Людмила Павлівна ; НАН України, Ін-т геол. наук, Центр аерокосм. дослідж. Землі. - К., 2004. - 212 арк.: іл. - Бібліогр.: арк. 186-195

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут геологічних наук (Київ); Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС83688

Али Махмул Хасан Фаргал
Геоинформационное картографирование Иордании: становление и использование [Текст] : дис... канд. геогр. наук: 11.00.12 / Али Махмул Хасан Фаргал ; НАН Украины, Институт географии. - К., 2003. - 152 л.: рис. - Библиогр.: л. 143-152

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Национальная академия наук Украины; Институт географии (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС87038

Шкурченко, Юрій Володимирович.
Фотограмметричне калібрування знімків при побудові мереж аналітичної фототріангуляції [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.24.02 / Шкурченко Юрій Володимирович ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2004. - 143 арк. - арк. 130-140

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний університет "Львівська політехніка" (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС92898

Усс, Михаил Леонтьевич.
Оценка параметров и фильтрация изображений земной поверхности с учетом детерминированного и случайного самоподобия их структуры [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.07.12 / Усс Михаил Леонтьевич ; Национальный аэрокосмический ун-т им. Н.Е.Жуковского "Харьковский авиационный ин-т". - Х., 2005. - 183 л.: рис. - Библиогр.: л. 168-178

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Национальный аэрокосмический университет имени Н. Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт"

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС103856

Красноруцкий, Андрей Александрович.
Метод сжатия изображений на основе классификационного кодирования трансформант Уолша в телевизионных системах аэрокосмического мониторинга Земли [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.12.17 / Красноруцкий Андрей Александрович ; Харьковский ун-т Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба. - Х., 2007. - 199 л. - Библиогр.: л. 171-179

Рубрикатор НБУВ:
 Д131 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харьковский университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС108326

Янчук, Руслан Миколайович.
Врахування регіональних тропосферних затримок при супутникових спостереженнях [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.24.01 / Янчук Руслан Миколайович ; Національний ун-т водного господарства та природокористування. - Рівне, 2008. - 123 арк. - арк. 108-116

Рубрикатор НБУВ:
 Д131 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ДС66377

Колб, Ігор Захарович.
Аналітична фототріангуляція при відомих координатах центрів проекцій аерофотознімків [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.24.02 / Колб Ігор Захарович ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2000. - 115 арк. - арк. 109-115

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний університет "Львівська політехніка" (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ДС66376

Іванчук, Олег Михайлович.
Методи оперативного фотограмметричного опрацювання знімків, отриманих на растрових електронних мікроскопах [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.24.02 / Іванчук Олег Михайлович ; Державний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2000. - 155 арк. - арк. 135-147

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Державний університет "Львівська політехніка"

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ДС104757

Карпін, Олександр Олександрович.
Реконструкція поверхонь в просторі за невпорядкованими даними аерозображень [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / О.О.Карпін ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2007. - 201 арк.: рис. - арк. 149-161

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний університет "Львівська політехніка" (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ДС100943

   Глотов, Володимир Миколайович.
Методи навігаційно-цифрової фотограмметрії при дослідженні кінематичних процесів [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.24.02 / Глотов Володимир Миколайович ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2007. - 364 арк. - арк. 286-319

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний університет "Львівська політехніка" (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
РА293081

   Мельник, Володимир Миколайович.
Теорія і практика фотограмметричних методів в електронно- мікроскопічних дослідженнях [Текст] : автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.24.02 / Мельник Володимир Миколайович ; Державний ун-т "Львівська політехніка". - Львів, 1995. - 51 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Державний університет "Львівська політехніка"

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
РА335904

Панов, Владимир Владимирович.
Стереофотограмметрический метод моделирования при мониторинге болотных морфосистем [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.24.02 / Панов Владимир Владимирович ; Московский ин-т геодезии, аэрофотосъемки и картографии. - М., 1992. - 19 с.

Рубрикатор НБУВ:
 Д227 
 Д131 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Московский институт геодезии, аэрофотосъемки и картографии

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
РА342504

Усс, Михайло Леонтійович.
Оцінка параметрів та фільтрація зображень земної поверхні з урахуванням детермінованої та випадкової самоподоби їх структури [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.07.12 / Усс Михайло Леонтійович ; Національний аерокосмічний ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". - Х., 2005. - 21 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
РА349395

   Глотов, Володимир Миколайович.
Методи навігаційно-цифрової фотограмметрії при дослідженні кінематичних процесів [Текст] : автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.24.02 / Глотов Володимир Миколайович ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2007. - 36 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний університет "Львівська політехніка" (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
РА360796

   Азімов, Олександр Тельманович.
Дослідження диз'юнктивних дислокацій земної кори аерокосмічними методами (на прикладі регіонів України) [Текст] : автореф. дис... д-ра геол. наук: 04.00.01 / Азімов Олександр Тельманович ; НАН України, Інститут геологічних наук. - К., 2008. - 37 с.

Рубрикатор НБУВ:
 Д131 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут геологічних наук (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
РА361225

Красноруцький, Андрій Олександрович.
Метод стиску зображень на основі класифікаційного кодування трансформант Уолша в телевізійних системах аерокосмічного моніторингу Землі [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.12.17 / Красноруцький Андрій Олександрович ; Національний аерокосмічний ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". - Х., 2007. - 18 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
РА361445

Волощук, Роман Петрович.
Траєкторна оптимізація обробки сигналів в бістатичних системах із синтезуванням апертури антени на основі метода аналізу просторових частот [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.12.17 / Волощук Роман Петрович ; Національний аерокосмічний ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". - Х., 2008. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
 Д131 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
РА362027

   Катушков, Володимир Олексійович.
Технологічне моделювання дистанційних обмірів у будівництві [Текст] : автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.24.01 / Катушков Володимир Олексійович ; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. - К., 2008. - 32 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет будівництва і архітектури

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
РА362385

Луньов, Андрій Олександрович.
Обгрунтування технології наземної цифрової стереофотограмметричної зйомки [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.24.01 / Луньов Андрій Олександрович ; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. - К., 2008. - 19 с.

Рубрикатор НБУВ:
 Д13 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет будівництва і архітектури

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
РА364353

Гордієнко, Олександр Миколайович.
Математичні моделі підвищення інформативності багатоспектральних фотограмметричних цифрових зображень [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / О.М.Гордієнко ; Національна металургійна академія України. - Д., 2009. - 18 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна металургійна академія України (Дніпропетровськ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського