Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Д8 в641.8 я73-1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 15
Представлено документи з 1 до 15
1.
ВА684922

   Миклуш, Степан Іванович.
Геоінформаційні системи у лісовому господарстві [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. І. Миклуш [и др.] ; Національний лісотехнічний ун-т України. - Л. : Камула, 2007. - 128 с.: рис. - Бібліогр.: с. 125. - ISBN 5-7763-0180-7. - ISBN 966-8343-89-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Горошко, Мирослав Петрович; Часковський, Олег Григорович; Національний лісотехнічний університет України (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ВА681062

   Світличний, Олександр Олексійович.
Основи геоінформатики [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / О. О. Світличний, С. В. Плотницький ; заг. ред. О. О. Світличний. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2006. - 295 с.: рис. - Бібліогр.: с. 290-295. - ISBN 966-680-234-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Плотницький, Сергій Володимирович; Світличний, Олександр Олексійович (заг. ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ВА680735

Трифонова, Т. А..
Геоинформационные системы и дистанционное зондирование в экологических исследованиях [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по экол. спец. / Т. А. Трифонова [и др.]. - М. : Академический Проект, 2005. - 349 с.: рис. - (Gaudeamus). - Библиогр.: с. 342-346. - ISBN 5-8291-0602-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Мищенко, Н. В.; Краснощеков, А. Н.

Видання зберігається у :
Чит. зал картографічних видань
Основний фонд

4.
ВА704999

Cвітличний, Олександр Олексійович.
Основи геоінформатики [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О. О. Cвітличний, С. В. Плотницький ; ред. О. О. Світличний. - 2-ге вид., виправ. і доп. - Суми : Університетська книга, 2008. - 294 с. - ISBN 978-966-680-413-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Плотницький, Сергій Володимирович; Світличний, Олександр Олексійович (ред.)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВА706246

Куценко, Микола Васильович.
Вступ до географічних інформаційних систем та моделювання стану довкілля [Текст] : навч. посіб. для студ. екол. спец. вищ. навч. закл. / М. В. Куценко ; Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди, Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х. : [б.в.], 2008. - 204 c. - (Навчально-наукова серія "Бібліотека еколога"). - Бібліогр.: с. 202. - ISBN 966-7655-27-Х

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВА727238

   Самойленко, Віктор Миколайович.
Географічні інформаційні системи та технології [Текст] : підручник / В. М. Самойленко. - К. : Ніка-Центр, 2010. - 448 с. : рис. - Бібліогр.: с. 442-447. - 500 прим. - ISBN 978-966-521-548-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВА770297

   Смаль, Валентина Володимирівна.
Вступ до географічних інформаційних систем: на прикладі програми АrcGIS [Текст] : навч. посіб. / Валентина Смаль ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2013. - 162 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 162. - 300 прим. - ISBN 978-617-640-099-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Видання зберігається у :
Чит. зал картографічних видань

8.
ВА779420

   Донченко, М. В.
Геоінформаційні системи [Текст] : навч. посіб. / М. В. Донченко, І. І. Коваленко ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. - Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. - 130 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 130. - 100 прим. - ISBN 978-966-336-245-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Коваленко, І. І.; Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Видання зберігається у :
Чит. зал картографічних видань

9.
ВА785313

Шипулін, Володимир Дмитрович.
Основи ГІС-аналізу [Текст] : навч. посіб. для студентів спец. "Геоінформаційні системи і технології" / В. Д. Шипулін ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків : ХНУМГ, 2014. - 330 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 324-330. - 500 прим. - ISBN 978-966-695-314-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Видання зберігається у :
Чит. зал картографічних видань

10.
ВА786876

   Самойленко, Віктор Миколайович.
Проектування ГІС [Текст] : підручник / В. М. Самойленко, Л. М. Даценко, І. О. Діброва = Gis designing : textbook / Samoilenko V. M., Datsenko L. M., Dibrova I. O. - Київ : Прінт Сервіс, 2015. - 255 с. : рис. - Текст укр., англ. - Бібліогр.: с. 248-255. - 300 прим. - ISBN 978-617-7069-19-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Даценко, Людмила Миколаївна; Datsenko L. M.; Діброва, Іван Олександрович; Dibrova I. O.; Samoilenko V. M.

Видання зберігається у :
Чит. зал картографічних видань

11.
ВА788768

Васильева, Ирина Карловна.
Математическое моделирование в геоинформационных системах [Текст] : учеб. пособие / И. К. Васильева, А. В. Попов, П. Е. Ельцов ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Харьков : ХАИ, 2014. - 99 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 98. - 75 прим.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Попов, Анатолий Владиславович; Ельцов, Павел Евгеньевич; "Харьковский авиационный институт", национальный аэрокосмический университет имени Н. Е. Жуковского

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ВА802384

Козлова, Тетяна Володимирівна.
ГІС в кадастрових системах [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Козлова, С. О. Шевченко ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ, 2013. - 323 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 317-323. - 100 прим. - ISBN 978-966-598-820-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Шевченко, Світлана Олександрівна; Національний авіаційний університет (Київ)

Видання зберігається у :
Чит. зал картографічних видань

13.
ВА802914

Лабенко, Дмитро Петрович.
Геоінформаційні системи [Текст] : підруч. для студентів ВНЗ за напрямом підгот. "Транспортні технології" / Лабенко Д. П., Тімонін В. О. ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харків : ХНАДУ, 2013. - 247 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 245-246. - 50 прим. - ISBN 978-966-303-492-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тімонін, Володимир Олексійович; Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Видання зберігається у :
Чит. зал картографічних видань

14.
ВА803024

Андрейчук, Юрій Михайлович.
ГІС в екологічних дослідженнях та природоохоронній справі [Текст] : [навч. посіб.] / Ю. М. Андрейчук, Т. С. Ямелинець ; Всесвіт. фонд природи (WWF), Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : Простір-М, 2015. - 282 с. : рис. - Дод. тит. арк. англ. - Бібліогр.: с. 275-282. - 300 прим. - ISBN 978-617-7363-00-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ямелинець, Тарас Степанович; Всесвітній фонд природиЛьвівський національний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Чит. зал картографічних видань
Основний фонд

15.
В354259/3

Холошин, Ігор Віталійович
Педагогічна геоінформатика [Текст] : навч. посіб. / І. В. Холошин ; Криворіз. пед. ін-т ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". - Кривий Ріг : Чернявський Д. О. [вид.], 2013 .
Ч. 3 : Геоінформаційні системи. - 2016. - 175 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 170-175. - 200 прим. - ISBN 978-617-7250-79-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
"Криворізький національний університет", державний вищий навчальний заклад. Криворізький педагогічний інститут

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського