Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (190)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Е71$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 272
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС54113

Колесникова, Марина Владимировна.
Антропогенез в контексте синергетической парадигмы [Текст] : дис... канд. филос. наук: 09.00.09 / Колесникова Марина Владимировна ; Севастопольский гос. технический ун-т. - Севастополь, 1997. - 176 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Севастопольский государственный технический университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС82845

Таран, Олена Григорівна.
Наукова спадщина Федора Вовка в галузі антропології: спадкоємність традицій та сучасне бачення [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.07 / Таран Олена Григорівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2003. - 195 арк. - арк. 162-194

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Вовк Ф. К. (о нём); Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС94874

Ясько, Володимир Васильович.
Рентгеноанатомічні особливості утворень грудної клітки у здорових міських юнаків і дівчат з різним соматотипом [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.03.01 / Ясько Володимир Васильович ; Вінницький національний медичний ун-т ім. М.І.Пирогова. - Вінниця, 2006. - 234 арк.: рис., табл. - арк. 164-180

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС89713

Козак, Олександра Деонізіївна.
Населення Києва Х-ХІІІ ст. за даними палеопатології [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.09 / Козак Олександра Деонізіївна ; НАН України, Інститут археології. - К., 2005. - 339 арк.: рис. - арк. 188-227

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут археології (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС91195

Станишевская, Татьяна Ивановна.
Индивидуально-типологические особенности микроциркуляции крови у девушек-студенток с разным соматотипом [Текст] : дис... канд. биол. наук: 03.00.13 / Станишевская Татьяна Ивановна ; Мелитопольский гос. педагогический ун-т, Российский ун-т дружбы народов. - Мелитополь; М., 2006. - 174 л. - Библиогр.: л. 142-174

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Российский университет дружбы народов; Мелитопольский государственный педагогический университет; Российский университет дружбы народов

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС92456

Вовк, Олег Юрьевич.
Особенности строения, размеров, формы и положения большого отверстия черепа человека [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.03.01 / Вовк Олег Юрьевич ; Луганский гос. медицинский ун-т. - Луганск, 2006. - 162 л. - Библиогр.: л. 139-162

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Луганский гос. медицинский университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ДС92652

   Гасюк, Петро Анатолійович.
Антропологічні варіанти ікол, їх мікротвердість та особливості біомінералізації [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.03.01 / Гасюк Петро Анатолійович ; Українська медична стоматологічна академія. - Полтава, 2006. - 139 арк. - арк. 125-139

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Українська медична стоматологічна академія (Полтава)

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ДС92746

   Рудич, Тетяна Олександрівна.
Населення черняхівської культури України за матеріалами антропології [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.09 / Рудич Тетяна Олександрівна ; НАН України, Інститут археології. - К., 2005. - 332 арк.: табл. - арк. 180-201

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут археології (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ДС102833

Инджикулян, Артур Азатович.
Антропометрические и соматотипологические особенности морфологических показателей сердца мужчин зрелого возраста [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.03.01 / Инджикулян Артур Азатович ; Днепропетровская гос. медицинская академия. - Д., 2007. - 173 л.: ил. - Библиогр.: л. 136-158

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Днепропетровская государственная медицинская академия

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ДС104117

Литвинова, Людмила Володимирівна.
Населення Нижнього Подніпров'я 12 - початку 15 ст. за антропологічними даними [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.09 / Литвинова Людмила Володимирівна ; НАН України, Інститут археології. - К., 2007. - 347 арк. - арк. 327-346

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут археології (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ДС107896

Пахарєва, Олександра Сергіївна.
Французько-російське наукове співробітництво в галузі антропології у другій половині ХІХ на початку ХХ ст. [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Пахарєва Олександра Сергіївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2009. - 349 арк. - арк. 305-349

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ДС70182

   Довгаль, Геннадій Володимирович.
Особливості розвитку і будови папіллярно-трабекулярного апарату серця людини в онтогенезі [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.03.01 / Довгаль Геннадій Володимирович ; Дніпропетровська держ. медична академія. - Д., 2001. - 137 арк.: фото. - арк. 109-137

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Дніпропетровська державна медична академія

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ДС73198

Назарова, Татьяна Алексеевна.
Население Херсонеса в I-XIV вв. по антропологическим данным [Текст] : дис... канд. ист. наук: 03.00.14 / Назарова Татьяна Алексеевна ; НАН Украины, Институт археологии. - К., 2001. - 262 л. - Библиогр.: л. 171-192

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Национальная академия наук Украины (Киев); Институт археологии (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ДС75220

   Сегеда, Сергій Петрович.
Антропологічний склад українського народу: етногенетичні аспекти [Текст] : дис... д-ра іст. наук: 07.00.05 ; 03.00.14 / Сегеда Сергій Петрович ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - К., 2001. - 393 арк.: рис., табл. - Бібліогр.: арк. 358-393.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського (Київ)

Переглянути документ в електронній бібліотеці "Україніка"


Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ДС99811

Кузнєцов, Ілля Павлович.
Електроенцефалографічні особливості когнітивної діяльності за умов ліво- та праворукості [Текст] : дис... канд. біол. наук: 03.00.13 / Кузнєцов Ілля Павлович ; Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2006. - 213 арк.: рис., табл. - арк. 169-196

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Волинський державний університет імені Лесі Українки (Луцьк)

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
РА296998

Колесникова, Марина Володимирівна.
Антропогенез в контексті синергетичної парадигми [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.09 / Колесникова Марина Володимирівна ; НАН України, Ін-т філос. - К, 1997. - 23 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут філософії (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
РА293908

Горбенко, Сергій Олександрович.
Ярослав Осмомисл - реконструкція антропологічна та історична [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.01 / Горбенко Сергій Олександрович ; Харківський держ. медичний ун-т. - Х., 1996. - 29 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Ярослав Осмомисл (о нём); Харківський державний медичний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
РА339053

Козак, Олександра Деонізіївна.
Населення Києва Х-ХІІІ ст. за даними палеопатології [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.09 / О.Д.Козак ; НАН України, Інститут археології. - К., 2005. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут археології (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
РА341101

   Рудич, Тетяна Олександрівна.
Населення черняхівської культури України за матеріалами антропології [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.09 / Рудич Тетяна Олександрівна ; НАН України, Інститут археології. - К., 2005. - 19 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут археології (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
РА346173

Ясько, Володимир Васильович.
Рентгеноанатомічні особливості утворень грудної клітки у здорових міських юнаків і дівчат з різним соматотипом [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.01 / Ясько Володимир Васильович ; Вінницький національний медичний ун-т ім. М.І.Пирогова. - Вінниця, 2006. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського