Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=К412.02 я73$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 11
Представлено документи з 1 до 11
1.
Р83464


Динамика и прочность. Свободные и вынужденные колебания систем с двумя степенями свободы [Текст] : метод. указ. и задания к расчетно- графической работе для студ. спец. 7.100107 "Производство, обслуживание и ремонт воздушных судов" и 7.100101 "Самолето- и вертолетостроение" / Киевский международный ун-т гражданской авиации ; сост. Н. М. Бородачев, Т. В. Данилюк. - К. : [б.в.], 1998. - 23 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бородачев, Николай Максимович (сост.); Данилюк, Татьяна Владиславовна (сост.); Киевский международный университет гражданской авиации

Видання зберігається у :

2.
ВА596960

Гречко, Леонід Петрович.
Синтез механізмів і динаміка машин [Текст] : навч. посібник для студ. вузів по напрямку "Інженерна механіка" / Л. П. Гречко ; Харківський держ. автомобільно-дорожній технічний ун-т. - Х. : [б.в.], 1999. - 208 с.: іл. - ISBN 966-7427-15-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харківський державний автомобільно-дорожній технічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
Р87159


Динамика и прочность машин [Текст] : метод. указания и контр. работа для студ. заоч. фак. спец. 7.100107 "Техн. эксплуатация воздушных судов и авиадвигателей" / Киевский международный ун-т гражданской авиации ; сост. Н. М. Бородачев, Н. И. Савченко. - К. : [б.в.], 1999. - 48 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бородачев, Николай Максимович (сост.); Савченко, Николай Иванович (сост.); Киевский международный университет гражданской авиации

Видання зберігається у :

4.
ВА617198

Гуслякова, Галина Петровна.
Динамический анализ механизмов и машин [Текст] : учеб. пособие для студ. машиностроит. спец. / Г. П. Гуслякова, Д. С. Гусляков ; Нижегородский гос. технический ун-т. - Нижний Новгород : [б.и.], 2001. - 89 с.: рис. - ISBN 5-93272-080-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Гусляков, Дмитрий Сергеевич; Нижегородский гос. технический университет

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВА621811


Динамика механизмов [Текст] : учеб. пособие по курсу "Теория механизмов и машин" / А. А. Головин [и др.] ; ред. А. А. Головин ; Московский гос. технический ун-т им. Н.Э.Баумана. - М. : Издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2001. - 191 с.: рис. - Библиогр.: с.190-191. - ISBN 5-7038-1870-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Головин, Александр Александрович; Костиков, Юрий Васильевич; Красовский, Александр Борисович; Никоноров, Василий Александрович; Рябинин, Михаил Вячеславович; Головин, Александр Александрович (ред.); Московский гос. технический университет имени Н. Э. Баумана

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВА658450

Пелевін, Леонід Євгенович.
Типові задачі з механіки механізмів [Текст] : динаміка механізмів. Зрівноваження мас. Регулювання ходу машин: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Л. Є. Пелевін [и др.] ; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. - К. : КНУБА, 2004. - 115 с.: рис. - Бібліогр.: с. 115. - ISBN 966-627-103-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Смірнов, В'ячеслав Миколайович; Гаркавенко, Олександр Миколайович; Київський національний університет будівництва і архітектури

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
Р105212


Динаміка і міцність машин [Текст] : метод. вказ. і контрольна робота для студ. спец. 8.100101 "Літаки і вертольоти", 8.100106 "Виробництво, технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів" / Національний авіаційний ун-т ; уклад. В. В. Астанін [та ін.]. - К. : НАУ, 2005. - 48 с.: рис. - Бібліогр.: с. 4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Астанін, Вячеслав Валентинович (уклад.); Національний авіаційний університет (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА773468

Ловейкін, Вячеслав Сергійович.
Динаміка машин [Текст] : навч. посіб. / В. С. Ловейкін, Ю. О. Ромасевич. - К. : КОМПРИНТ, 2013. - 227 с. : рис. - Бібліогр.: с. 219-224. - 350 прим. - ISBN 978-966-2719-99-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ромасевич, Юрій Олександрович

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
Р127129


Побудова розрахункових та математичних моделей механізмів зі скінченним числом степенів вільності [Текст] : метод. вказівки до контрол. завдань з курсу "Теорія коливань" для студентів спец. 8.04020203 "Комп'ютерна механіка" / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад.: В. М. Грищенко, С. К. Шелковий]. - Харків : НТУ "ХПІ", 2014. - 31 с. : рис. - Бібліогр.: с. 31. - 50 прим.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Грищенко, Володимир Миколайович (уклад.); Шелковий, Сергій Костянтинович (уклад.); "Харківський політехнічний інститут", національний технічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ВА803689

   Меньшиков, Василь Олександрович.
Динаміка механізмів [Текст] : навч. посіб. / В. О. Меньшиков, В. В. Усик ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків : ХАІ, 2016. - 87 с. : рис. - Бібліогр.: с. 86. - 100 прим. - ISBN 978-966-662-479-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Усик, Віктор Васильович; "Харківський авіаційний інститут", національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ВА828314


Динаміка й оптимізація машин [Текст] : навч. посіб. / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [уклад.: В. С. Ловейкін, Ю. О. Ромасевич, Р. А. Кульпін]. - Київ : Компринт, 2018. - 309 с. : рис. - Бібліогр.: с. 304-305. - 300 прим. - ISBN 978-966-929-795-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Ловейкін, В'ячеслав Сергійович (уклад.); Ромасевич, Юрій Олександрович (уклад.); Кульпін, Руслан Анатолійович (уклад.); Національний університет біоресурсів і природокористування України

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського